Informace k porodu

Kdy nastoupit do porodnice?

Termín nástupu do porodnice vždy určí váš obvodní gynekolog. Stavy mimo plánovaný termín vyžadující nástup do porodnice jsou následující:

  • odtok plodové vody,
  • pravidelné kontrakce – každých 5 min. alespoň hodinu,
  • krvácení apod.

Plánované příjmy těhotných v 8.30 v kanceláři sekretářky oddělení. Akutní příjmy těhotných a příjmy k porodu – zvonkem umístěným u vchodu na oddělení nepřetržitě 24 hodin.

Podle toho v jaké fázi je porod, je nastávající maminka umístěna na čekací pokoj nebo porodní sál. Zde je opakovaně kontrolován stav maminky a plodu. Po porodu je maminka i s miminkem převezena na oddělení šestinedělí. Tam probíhají pravidelné kontroly jejího stavu.

Co s sebou?

→ Podrobné informace se dozvíte na stránce Co s sebou do porodnice.

Alternativní porod

Alternativní vedení porodu znamená komplexní přístup, jehož součástí je respektování obecných přístupů porodnictví, ale zároveň vychází vstříc přáním těhotné a podporuje její aktivní roli v těhotenství a při porodu, což v praxi znamená, že rodička může mít během porodu na sále blízkou osobu, může využívat pomůcek k relaxaci, jako je míč, žíněnka, porodnická hruška, relaxaci ve vaně a možnosti porodit jinak, než pouze na porodnickém stole.

→ Více informací o možnostech porodu v naší nemocnici se dozvíte na webu Nadace mateřství.

Tatínek u porodu

Během porodu může mít na sále rodička blízkou osobu, nejčastěji manžela, který jí přináší pocit bezpečí a omezuje vnímání bolesti. Partner může rodičku držet za ruku, utišovat ji, dávat pít a v případě zájmu může přestřihnout pupečník. Zájemci mohou během porodu fotografovat nebo natáčet video. Účastníkům porodu doporučujeme navštívit společně s rodičkou předporodní kurzy, kde se předem seznámí s prostředím.

Jak dlouho budu v porodnici?

Pobyt v porodnici vždy závisí na stavu rodičky a miminka. Pokud je vše v pořádku je obvyklá délka pobytu po porodu 4 dny, po porodu kleštěmi obvykle 5 dní a po císařském řezu obvykle týden.

Nadstandardní pokoje

Porodnice nabízí dva jednolůžkové nadstandardní pokoje. Bližší informace na stránce nadstandardních pokojů.

Rooming in

Rooming-in je systém zajišťující po porodu nepřerušený kontakt matky s novorozencem. Umožňuje mamince, aby mohla kojit, jak dítě potřebuje a naučila se co nejdříve o miminko pečovat. Pro dítě je nejlepší, je – li s matkou 24 hodin denně. S péčí o novorozence jí pomáhá porodní asistentka a novorozenecká sestra.