O nemocnici Slaný

Vážení,
pokud si vyberete naší nemocnici, poskytneme Vám na jednotlivých odděleních, v odborných ambulancích i v komplementu kvalitní péči a uděláme vše proto, abyste odcházeli spokojeni.

Krátce z historie

Již v polovině 14. století zde vznikl špitál, předchůdce nemocnice. Slánská nemocnice je v našem městě již přes 130 let, od roku 1884. Za ta léta prodělala mnoho změn, několikrát byly přistavovány pavilony až do své dnešní podoby. Mnohokrát musela bojovat o svou existenci, protože snahy o její zrušení se v historii ale i v současnosti opakovaly.

Její současná historie se začala psát r. 1996, kdy byla převedena do majetku města Slaný, které ji začalo samo provozovat.

Pohlednice z roku 1934

Výřez pohlednice z roku 1915 (z archivu Petra Kolačkovského)

Další zajímavé informace a mnoho historických fotografií naleznete v sérii článků o nemocnici na webu Odboru kultury Městského úřadu ve Slaném. Zájemci si také mohou prolistovat publikaci, která vyšla k výročí 125 let slánské nemocnice.

Současnost

Nemocnice Slaný zajišťuje akutní lůžkovou péči v šesti oborech, následnou lůžkovou péči, ambulantní péči a služby komplementu.

Nemocnice poskytuje akutní lůžkovou činnost v oboru chirurgie, ortopedie, interna, gynekologie a porodnictví, dětské, intenzivní a resuscitační péči na ARO a jednotkách intenzivní péče. Ambulantní péče je poskytovaná v základních a specializovaných ambulancích. Komplementární služby jsou zajišťovány na radiologickém oddělení, oddělení klinické biochemie a hematologie, RHB a endoskopie a to pro nemocnici, tak i pro praktické lékaře. V nemocnici se nachází i lékařská pohotovost pro dospělé. Vlastními zaměstnanci zajišťuje provoz vrátnice, kuchyň s výdejem i pro zaměstnance, údržbu, úklid a prádelnu. Máme uzavřené smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami České republiky. Základním cílem našeho úsilí je kvalitně léčený a spokojený pacient. Každý rok v nemocnici probíhá celorepublikový průzkum kvality poskytované péče a služeb na základě názorů pacientů. Tento průzkum provádí nezisková oraganizace HealthCareInsti­tute. Pacienti můžou hlasovat pomocí dotazníků nebo na internetu. Pacienti mimo jiné hodnotí, jak vidí kvalitu péče lékařů a sester nebo kvalitu poskytované stravy. V tomto průzkumu se nemocnice umístila vždy na předních místech a to jak v kraji, tak celorepublikově. Aby lékařská a ošetřovatelská péče byla v nemocnici na odpovídajíci úrovni, zaměstnanci si zvyšují svoji odbornost dalším vzděláváním.

V roce 2009 bylo v areálu nemocnice otevřeno dialyzační středisko společnosti Fresenius. Díky tomu došlo k rekonstrukci gynekologických operačních sálů a k nové přístavbě gynekologicko – porodnického oddělení.

V roce 2010 město získalo dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato dotace byla určena na modernizaci přístrojového vybavení a nemocnice ji plně využila, především na RDG oddělení. Toto oddělení bylo kompletně zrekonstruováno. Byla také vybudována nová trafostanice.

V roce 2011 společnost Linet nemocnici umožnila obnovení lůžek a nemocničních stolků pro pacienty. V témže roce nemocnice provedla rozsáhlou rekonstrukci kuchyně a byly zrekonstruovány čekárny pro pacienty, především na interním oddělení.

V roce 2012 nemocnice provedla postupnou rekonstrukci pokojů pro pacienty a sociálních zařízení na interním oddělení A.

V roce 2013 jsou z části vyměněná okna na budově B, upraven vstupní prostor do budovy.

V roce 2014 došlo k celkové rekonstrukci ortopedického oddělení a operačního sálu

Vedoucí pracovníci

Ředitel nemocnice: MUDr. Jiří Šimák
Správce nemocnice: Jindřich Horský
Hlavní sestra: Jiřina Sirová

Kontakty